make a site for free

VI. Ročník Memoriálu J. Václavského

Český kynologický svaz

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE 048 Štěpánov

POSUZOVÁNÍ ZÁVODU A PODMÍNKY ÚČASTI:

• Bude potvrzováno přijetí přihlášek do závodu, přednost mají přihlášky do kategorie IPO3 a účastníci Krajské ligy

• Maximální počet závodníků v kategorii IPO3 je 15 startujících, ostatní kategorie budou početně obsazeny právě podle obsazení kategorie IPO3, nejvíce však 40 startujících celkem

• Při prezentaci je potřeba předložit členský průkaz psovoda, průkaz původu psa a výkonností knížku psa. Zvíře startující v kategorii IPO3 musí mít složenou zkoušku BH a minimálně IPO2

• Soutěž Krajského přeboru je otevřena všem kynologům z celé ČR, kteří mají zaplaceny členské příspěvky na rok 2018 u ČKS/MSKS nebo chovatelského klubu. Účast v soutěži je povolena i zahraničním psovodům a příslušníkům ozbrojených složek

• Posuzování proběhne v kategorii IPO1 v plném rozsahu zkušebního řádu, v kategorii ZVV1 bez pachových prací, v kategorii ZZO bez speciálních cviků 

• Při nenaplnění kategorie min. 3 závodníky bude kategorie zrušena a závodníci po dohodě budou přesunuti do jiné kategorie, ve které budou moci podle zkoušek závodit.

• Průzkum terénu bude probíhat na zástěny umístěné na fotbalovém hřišti

• Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pouze pokud to účastník ohlásí pořadateli předem a podrobí se jeho pokynům. Zákaz předchozího vstupu háravých fen do prostoru fotbalové hřiště!

• Psi budou umístění v autech nebo lze využít omezený počet odkládacích kotců na kynologickém cvičišti.

• Vyhlášené pořadí je konečné a neměnné

• Za škody způsobené psem odpovídá psovod!Protest:

Protest lze podat u ředitele závodu a to nejpozději do 15 minut po vyhlášení výsledků spolu se složením jistiny 500,- Kč. V případě neuznaného protestu jistina propadá ve prospěch pořadatele. Proti hodnocení rozhodčího je protest nepřípustný.


Veterinární podmínky:

Účastníci závodu předloží pořadateli očkovací průkaz nebo PET pas s platným očkováním. Pes musí být bez zranění a klinických příznaků nemoci.

Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech akcích ČKS (Zákon 77/2006 Sb. a rozhodnutím ČKS z 23. 11. 2005)

Povinnosti účasníka závodu:

  • Znát propozice závodu, zkušební řád a řídit se jimi.
  • Dbát pokynů rozhodčích a pořadatelů, nevměšovat se do jejich výkonu.
  • Dostavit se včas na místo konání a zahájení jednotlivých disciplín
  • Pamatovat na slušné chování a sportovní vystupování.
  • Schopnost zvládnout psa za všech okolností.
  • Předložit při prezenci členský průkaz ČKS nebo MSKS s vylepenou členskou známkou či dokladem o zaplacení členských příspěvků nebo hostování v organizaci, kterou reprezentuje.
  • Předložit při prezenci výkonnostní průkaz psa nebo průkaz původu psa ke kontrole splněných zkoušek v souladu se stanovenými podmínkami v kategoriích závodu.


AKTUALITY

Novinky / Aktualizace.
ZKO Štěpánov Kynologický klub.

KONTAKT

Kontakty vedení.
Kde nás najdete.

Návštěvní kniha

Pro vaše názory, připomínky
dotazy a vzkazy.

Galerie

Fotografie z akcí
ZKO Štěpánov.