website templates

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov

MEMORIÁL

JOSEFA VÁCLAVSKÉHO VI. ROČNÍK

Vážení příznivci a přátelé sportovní kynologie, co nejsrdečněji vás zveme na

V. ročník Memoriálu Josefa Václavského a Krajský přebor se zadáním CACT podle IPO3


Termín a místo konání:

Závod se koná v pátek 28. 9. 2018 na fotbalovém stadionu TJ Štěpánov


Těšíme se na vaši účast!

Průběh závodu:


DenDatumČas
Pátek28. 9. 20187:00 - 7:30prezentace a trénink


7:45nástup a losování startovního pořadí


8:00start prvního závodníka


16:30 - 17:00předpokládané ukončení

Přesný harmonogram bude upřesněn při zahájení závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového průběhu závodu podle aktuálního počtu startujících.


Soutěžní kategorie:
ZZObez speciálních cviků - kategorie je součástí Krajské ligy *
ZVV1bez stop - kategorie je součástí Krajské ligy *
FPr1 dle zkušebního řádu
IPO1 v plném rozsahu zkušebního řádu
IPO3 Krajský přebor se zadáním CACT

* Podmínky účasti v krajské ligy najdete na stránkách: www.kkoolomouc.cz.

Rozhodčí - Figuranti

V. Ročník Memoriálu Josefa Václavského - ZKO Štěpánov.

Mgr. Dušan Majtas

(Pro Krajský přebor IPO3)

Iveta Skalická

(Pro Krajský přebor IPO3)

Vladislav Glogar

(Pro kategorie FPr1, IPO1)

Jiří Vychodil

(Pro kategorie ZZO, ZVV1)

Michal Krbec


Marcel Mareček 


Startovné:KategorieČástka
Krajský přebor IPO3500,- Kč
Dospělí startující v kategoriiIPO1: 300,- Kč
Dospělí startující v kategoriiZZO, ZVV1, FPr1200,- Kč
Mládež od 15 do 18 let bez rozdílu kategorie:
150,- Kč
Děti do 15 let
Zdarma

Startovné prosím uhraďte na účet ZKO Štěpánov: 2301091961/2010 jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo.

PŘI PLATBĚ V HOTOVOSTI NA MÍSTĚ SE POPLATEK NAVYŠUJE O 100 Kč. PLATÍ PRO VŠECHNY KATEGORIE!!


UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

• Kategorie IPO3: 21. 9. 2018

• Kategorie FPr1, IPO1, ZZO, ZVV1: 26. 9. 2018


Bez zaplaceného startovného je přihláška neplatná! Po uzávěrce je možné se přihlásit jen v případě volných startovních míst a telefonické dohodě.


ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

• Kategorie FPr1, IPO1, ZZO, ZVV1 » pouze přes kontaktní formulář

(http://zko048stepanov.cz/memorial-prihlaska.html)


• Kategorie IPO3 s možností zadání titulu CACT a res. CACT » zaslat na e-mail: zko048.stepanov@gmail.com

Přihláška ke stažení - Formát Pdf

Se zasláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Členství v ČKS, chovatelském Klubu, nebo Klubu spec. výcviku je nutné doložit (přiložit fotokopii členské legitimace), s důrazem

na průkazné členství v roce konání soutěže tj. 2018 a přiožit k této přihlášce!

K přihlášce prosím připojte i fotku Vašeho pejska, která bude zveřejněna v katalogu.

Organizační výbor:

Ředitel závodu: Petra Kolářová

Vedoucí stop: Ivana Indrová

Vedoucí cvičební plochy: Radka Flášaravá

Veterinární dozor: MVDr. Iva Vodičková


Hodnocení:

V každé kategorii bude vyhlášen vítěz. První tři nejlepší závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny, 

Při rovnosti bodů rozhoduje:
 IPO3 celkový počet bodů v obraně

celkový počet bodů v poslušnosti
ZVV1, IPO1celkový počet bodů v obraně

los
ZZO,FPr1los

BOHATÉ OBČERSTVENÍ NA STADIONU ZAJIŠTĚNO

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!


Český kynologický svaz ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE 048 Štěpánov

www.zko048stepanov.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji odesláním přihlášky souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů Správcem Český kynologický svaz ZKO Štěpánov - 048, se sídlem Dolní 120/5, 783 13 Štěpánov, IČO: 61986283, www.zko048stepanov.cz, e-mail.: zko048.stepanov@gmail.com (dále jen „Správce“), a to v rozsahu uvedeném v přihlašovacím formuláři.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem marketingovým a propagačním, včetně informování o akcích a aktivitách Správce, vedení statistiky a evidence.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.

AKTUALITY

Novinky / Aktualizace.
ZKO Štěpánov Kynologický klub.

KONTAKT

Kontakty vedení.
Kde nás najdete.

Návštěvní kniha

Pro vaše názory, připomínky
dotazy a vzkazy.

Galerie

Fotografie z akcí
ZKO Štěpánov.